Doneer

DISCOVERYRISE.ORG - PRIVACYBELEID
 Laatst bijgewerkt: 
24 januari 2020

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Discovery Communications, LLC en/of zijn dochteronderneming en gelieerde bedrijven (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘Discovery’) gegevens over u (‘gebruiker’ of ‘u’) verzamelt, gebruikt en openbaarmaakt via onze Discovery maatschappelijke belangen-websites (gezamenlijk de ‘Website’ of ‘Websites’) of wanneer u anderszins met ons communiceert met betrekking tot de campagnes. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u inlichten over eventuele wijzigingen door de ‘Laatst bijgewerkte’ datum van dit Privacybeleid bij te werken, en in sommige gevallen zullen wij u een aanvullende kennisgeving verstrekken (bijv. door een verklaring op onze homepage te plaatsen, of door u een melding te sturen). We raden u aan om telkens wanneer u de Website bezoekt of op een andere manier met ons communiceert, het Privacybeleid door te nemen om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de voor u beschikbare keuzes.  

1.              Wie mag de Website gebruiken.

De Website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust de persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar. In het geval dat we vernemen dat we persoonsgegevens van een kind onder de 13 jaar hebben verzameld, zullen we deze verwijderen. Als u denkt dat wij persoonsgegevens van een kind onder de 13 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de informatie in het onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

2.              Het verzamelen van gegevens.

·      Gegevens die u ons verstrekt:

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, campagne- of vrijwilligersevenementen, aanvullende informatie over de campagne opvraagt of doneert aan de campagne, kunnen wij u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, postcode en e-mailadres. We verzamelen ook gegevens wanneer u verzoekt om klantenondersteuning, of wanneer op een andere manier met ons communiceert of ons andere gegevens verstrekt. Wanneer u gebruik maakt van onze sms-dienst ‘Doneren via tekstbericht’, kunnen er ook aanvullende gegevens van u worden verkregen, zoals uw mobiele telefoonnummer, de naam van uw telefoonmaatschappij en de datum, tijd en inhoud van uw berichten. We maken gebruik van een externe tussenpersoon om alle donaties te verwerken die gedaan zijn via de Website of via onze sms-dienst ‘Doneren via tekstbericht’. U zult mogelijk betalingsgegevens moeten invoeren, zodat onze externe tussenpersoon uw donatie via de Website kan verwerken. Deze derde partij kan gegevens over u met ons delen, zodat wij contact met u kunnen opnemen en de diensten kunnen leveren die u bij ons aanvraagt. Alle informatie die via onze externe tussenpersoon over u wordt verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid en de gegevensbeveiligingspraktijken van die derde. 

·      Gegevens over uw gebruik van de Website:

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u de Website opent of gebruikt, verzamelen wij automatisch gegevens over u, waaronder:

o   Inloggegevens:  We verzamelen inloggegevens over uw gebruik van de Website, inclusief het soort browser dat u gebruikt, de app-versie, toegangstijden, bekeken pagina's, uw IP-adres en de pagina waarop u zich bevond voordat u naar de Website navigeerde.

o   Gegevens verzameld door cookies en andere trackingtechnologieën:  We maken gebruik van verschillende technologieën om gegevens te verzamelen, waaronder cookies en webbeacons. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat, en die ons helpen de Website en uw ervaring te verbeteren, te zien welke gebieden en functies van de Website populair zijn en om het aantal bezoeken te tellen. Webbeacons zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt op de Website of in e-mails en helpen bij het bezorgen van cookies, het tellen van de bezoeken en het begrijpen van het gebruik en de effectiviteit van de campagne. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, raadpleegt u ‘Uw keuzes’ hieronder.

·      Gegevens uit andere bronnen:

We kunnen gegevens uit andere bronnen verkrijgen en deze combineren met de hierboven beschreven gegevens. We kunnen bijvoorbeeld gegevens over u verzamelen van derden en uit openbaar beschikbare bronnen.

3.              Het gebruik van gegevens.

We gebruiken de informatie die we verzamelen om de Website aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren, om onze producten, diensten en programma's op de markt te brengen, om de door u gevraagde diensten te leveren en om uw ervaring met ons te personaliseren, om uw nieuwsbriefabonnement te verwerken en om met u te communiceren over deze en andere onderwerpen. We kunnen de gegevens die we verzamelen ook gebruiken om:

·      u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen en om te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken aan de klantenservice, of om u op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid;

·      met u te communiceren over diensten, aanbiedingen, evenementen, vrijwilligersmogelijkheden en -evenementen die door Discovery en anderen worden aangeboden, en om u nieuws en informatie aan te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u zou kunnen zijn;

·     trends, gebruik en activiteiten met betrekking tot de Website te controleren en te analyseren;

·      frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten te detecteren, onderzoeken en voorkomen en om de rechten en eigendommen van Discovery en anderen te beschermen;

·      de Website te personaliseren en verbeteren en om inhoud of functies aan te bieden die zijn afgestemd op de profielen of interesses van gebruikers; en

·      voor enig ander doel dat aan u is aangegeven op het moment dat de gegevens werden verzameld.

4.              Het delen van gegevens.

We kunnen gegevens over u delen, op de volgende manier of zoals anderszins in dit Privacybeleid is beschreven:

·      met leveranciers, consultants en andere dienstverleners die toegang nodig hebben tot dergelijke gegevens om namens ons werkzaamheden uit te voeren, zoals derden waarmee wij uw gegevens delen om niet-identificeerbare geaggregeerde statistische gegevens over het gebruik en volume van onze bezoekers bij te houden en te analyseren; 

·      met onze externe betalingsintermediairs om donaties te verwerken of met de non-profitorganisaties waarmee wij samenwerken als onderdeel van onze campagnes;

·      in antwoord op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of vereist wordt door, een toepasselijke wet of gerechtelijke procedure, met inbegrip van wettelijke verzoeken van de overheid om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving;

·      om de rechten, eigendommen en veiligheid van Discovery of anderen te beschermen;

·      in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of verwerving van alle of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf;

·      tussen en binnen Discovery en onze huidige en toekomstige moedermaatschappijen, filialen, dochterondernemingen en andere bedrijven, onder gemeenschappelijke zeggenschap en in gemeenschappelijk bezit; en

·      met uw toestemming, of op uw aanwijzing.

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens delen, die niet redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld een gehashte versie van uw e-mailadres delen om gepersonaliseerde reclamecampagnes op andere platformen mogelijk te maken.

5.              Door anderen geleverde reclame- en analysediensten.

We kunnen anderen toestaan om analysediensten te leveren en namens ons advertenties te plaatsen op het internet en in applicaties. Deze instellingen kunnen gebruikmaken van cookies, webbeacons, identificatiegegevens van apparaten en andere technologieën om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de Website en andere websites en applicaties, waaronder uw IP-adres, webbrowser, gegevens over uw mobiele netwerk, bekeken pagina's, de tijd doorgebracht op pagina's of in apps, links waarop is geklikt en conversiegegevens. Deze gegevens kunnen door Discovery en anderen onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, om de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, om advertenties en inhoud op de Website en op andere websites te leveren die gericht zijn op uw interesses, en om een beter inzicht te krijgen in uw online activiteiten. Voor meer informatie over op interesse-gebaseerde reclame, of om af te zien van het gebruik van de gegevens van uw webbrowser voor gedragsreclame, gaat u naar www.aboutads.info/choices.

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we Google Analytics om ons te voorzien van analysediensten om het gebruik van de Website te evalueren. Om meer te weten te komen over de privacypraktijken van Google, raadpleegt u het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/. U kunt ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout om te voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.

6.              Uw keuzes.

·      Cookies. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser meestal ook zo instellen dat browsercookies worden verwijderd of geweigerd. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit de beschikbaarheid en functionaliteit van de Website kan beïnvloeden.

·      Promotionele communicatie. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails of tekstberichten van Discovery door de instructies in die e-mails of tekstberichten op te volgen. Als u zich afmeldt voor promotionele e-mails, kunnen we u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals die over uw account of onze lopende zakelijke relaties.

·      Volg-me-niet. Momenteel herkent Discovery geen ‘Volg-me-niet’-verzoeken. U kunt echter bepaalde vormen van tracering uitschakelen (bijv. door het uitschakelen van cookies) en u kunt zich ook afmelden voor gerichte reclame door de bovenstaande instructies over ‘Door anderen geleverde reclame- en analysediensten’ op te volgen.

7.              Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van Californië.

Als u een inwoner van Californië bent, vereist de Californische wetgeving dat wij u aanvullende informatie verstrekken over de ‘persoonsgegevens’ (zoals gedefinieerd in de Californische wet voor privacy van consumenten (California Consumer Privacy Act, CCPA) die we van en over u verzamelen, en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.  U vindt deze aanvullende informatie in onze Privacyverklaring voor Californië. 

8.              Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van de Europese Unie (‘EU’).

 • Als u bent gevestigd in de EU, vereist de EU-wetgeving dat wij u, op de volgende manier, aanvullende informatie verstrekken over uw persoonsgegevens en uw rechten: Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is Discovery Communications, LLC, geregistreerd in Maryland in de Verenigde Staten van Amerika met hoofdkantoor gevestigd te 8403 Colesville Road, Silver Spring MD 20910, Verenigde Staten.
 • Functionaris voor gegevensbescherming.  U kunt per e-mail contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via DPO@discovery.com.
 • Uw persoonsgegevens.  Uw naam, e-mail en betaalgegevens zullen worden verzameld via onze partner voor het verwerken van donaties. Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken omdat dit in ons legitieme belang is om uw donatie te kunnen accepteren en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Toestemming.  Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens bovendien om u aanvullende communicatie te sturen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven op het moment van uw donatie. Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zoals uiteengezet in een mededeling, of anderszins door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming.
 • Overdracht buiten de EER.  Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), voor bovengenoemde doeleinden. Als we dit doen, zullen we: 
  1. de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming opnemen in onze contracten met de ontvangers; of 
  2. ervoor zorgen dat het land waar uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de Europese Commissie als ‘adequaat’ is aangemerkt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming; of
  3. indien nodig, ervoor zorgen dat de ontvanger deel uitmaakt van het Privacy Shield. 

U kunt meer informatie over de regels inzake gegevensoverdracht vinden op (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

 • Bewaren van gegevens.  We zullen gegevens (inclusief persoonsgegevens) bewaren zolang we deze nodig hebben om de redenen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. We zullen ze ook bewaren indien we persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, of om onze overeenkomsten uit te voeren.
 • Uw rechten.  U heeft het recht om ons te verzoeken dat wij: (a) u toegang verlenen tot alle persoonsgegevens die wij over u bewaren; (b) uw persoonsgegevens, die verouderd of onjuist zijn, bijwerken; (c) de persoonsgegevens, die wij over u bewaren, verwijderen; (d) de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, beperken; (e) de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden beletten; uw persoonsgegevens niet aan een externe dienstverlener verstrekken; (f) u een kopie verstrekken van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren; en (g) alle geldige bezwaren die u heeft tegen het gebruik door ons van uw persoonsgegevens in overweging zullen nemen. We zullen binnen een redelijke termijn reageren en u laten weten of bepaalde gegevens zijn uitgezonderd. Het kan zijn dat we uw identiteit moeten controleren voordat we op een verzoek van u kunnen reageren.
 • Klachten.  Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, of dat we de wetgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons toezichthoudend orgaan voor gegevensbescherming of een procedure starten bij de lokale rechtbank. Welk toezichthoudende orgaan bevoegd is, hangt af van uw locatie.

9.              Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van Australië.

In Australië kunt u een klacht indienen op het Kantoor van de Australian Information Commissioner.

10.              Aanvullende privacyinformatie voor inwoners van India.

Als u klachten heeft over de diensten of over onze praktijken met betrekking tot gegevensverwerking, neem dan contact op met onze Functionaris voor klachten via: hello@discovery.com.

Contact met ons opnemen:

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via:

Discovery Communications, LLC
8403 Colesville Road
Silver Spring, MD 20910
Telefoon: (240) 662-2000 (juridisch)
 E-mail: privacy_policy@discovery.com
 

Privacyverklaring voor Californië

Deze Privacyverklaring voor inwoners van Californië vormt een aanvulling op het Privacybeleid van discoveryrise.org. Deze Verklaring is van toepassing op websitebezoekers, app-gebruikers en klanten in Californië. Deze kennisgeving geeft inwoners van Californië aanvullende informatie over onze gegevensverzameling en gebruikspraktijken zoals vereist door de Californische wet voor privacy van consumenten van 2018 (California Consumer Privacy Act, CCPA) en geeft inwoners van Californië ook specifieke privacyrechten. Alleen in het kader van deze Californische privacyverklaring verwijzen ‘wij’ en ‘ons’ naar Discovery. U kunt meer informatie vinden over hoe Discovery Communications, LLC persoonsgegevens van inwoners van Californië verzamelt en gebruikt in de Privacyverklaring van Discovery Californië.

 1. Informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen

Deze volgende tabel bevat informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor we de gegevens gebruiken, de bronnen van de gegevens en de categorieën derden aan wie wij de gegevens voor zakelijke doeleinden openbaarmaken.  

 

Gegevens die u ons verstrekt:

Categorieën verzamelde gegevens

Gebruiksdoeleinden


 (zie voor aanvullende informatie ‘Hoe we gebruikmaken van de gegevens die we verzamelen’ in onze Privacyverklaring)

Bronnen van persoonsgegevens

Categorieën derden aan wie we de gegevens openbaarmaken 

 

(zie voor aanvullende informatie ‘Wanneer we gegevens delen’ in onze Privacyverklaring)

Contactgegevens 

 

zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer en factuurgegevens

 

 

 

 • leveren van de Diensten 
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice 
 • personaliseren van uw ervaring 
 • onze marketing- en reclamedoeleinden
 • detectie van bugs en melding van fouten
 • auditing van consumenteninteracties 
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • u
 • databases met openbare gegevens
 • evenementen
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • sociale medianetwerken 
 • instellingen voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Financiële en transactiegegevens 

zoals creditcard- of betaalkaartnummer, verificatienummer en vervaldatum, om betalingen en gegevens over uw transacties en aankopen bij ons te verwerken

 

 • leveren van de Diensten 
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice 
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • u
 • externe betalingsverwerkers die deze informatie namens ons verzamelen en die ook een onafhankelijke relatie met u hebben
 • externe of co-branded partners 
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • Derden voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Door gebruikers gegenereerde inhoud

zoals antwoorden op vragenlijsten over uw sociale belangen

 • leveren van de Diensten 
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice 
 • personaliseren van uw ervaring 
 • onze marketing- en externe marketing- en reclamedoeleinden

 

 • u
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • instellingen voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Contactinformatie over anderen (inclusief persoonlijke identificatiegegevens) 

 

 • leveren van de Diensten 
 • communicatie met u en het verstrekken van klantenservice 
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • u
 • andere gebruikers (als u de ontvanger van een communicatie bent) 
 • onze filialen
 • dienstverleners
 • onze filialen
 • andere personen, diensten en partners op uw verzoek
 • instellingen voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

 

Informatie die we automatisch van u en/of uw apparaat verzamelen:

Categorieën verzamelde gegevens

Gebruiksdoeleinden


 (zie voor aanvullende informatie ‘Hoe we gebruikmaken van de gegevens die we verzamelen’ in onze Privacyverklaring)

Bronnen van persoonsgegevens

Categorieën derden aan wie we de gegevens openbaarmaken 

 

(zie voor aanvullende informatie ‘Wanneer we gegevens delen’ in onze Privacyverklaring)

Apparaatgegevens en -identificatie 

zoals IP-adres; type browser en taal; besturingssysteem; type platform; type apparaat; software- en hardwarekenmerken; en unieke apparaat-, reclame- en app-id's

 

 • leveren van de Diensten 
 • personaliseren van uw ervaring 
 • het verbeteren van de Diensten 
 • detectie van bugs en melding van fouten
 • auditing van consumenteninteracties 
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • u (via uw apparaat)
 • leveranciers van analytische gegevens
 • cookies en trackingtechnologieën

 

 • dienstverleners
 • onze filialen
 • sociale medianetwerken 
 • instellingen voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

Gegevens over het internetnetwerk en de activiteiten van het apparaat 

zoals gegevens over de bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina's, browse-activiteiten, inhoud of advertenties die bekeken zijn en waarop is geklikt, toegangsdatums en -tijden, bekeken pagina's, formulieren die u (gedeeltelijk) invult, zoektermen, uploads of downloads, de url die u naar onze Diensten heeft verwezen, de websites die u na deze website bezoekt; en andere webgebruiksactiviteiten en gegevens die door onze webservers zijn geregistreerd, of u een e-mail opent en uw interactie met e-mailinhoud, toegangstijden, foutenlogboeken en andere soortgelijke gegevens.

Zie Kennisgeving voor trackingtechnologieën voor meer informatie over hoe we deze gegevens verzamelen en gebruiken.

 • leveren van de Diensten 
 • personaliseren van uw ervaring 
 • het verbeteren van de Diensten 
 • detectie van bugs en melding van fouten
 • auditing van consumenteninteracties
 • beveiliging, fraude en wettelijke naleving
 • u (via uw apparaat)
 • leveranciers van analytische gegevens
 • cookies en trackingtechnologieën
 • onze filialen

 

 • dienstverleners
 • onze filialen
 • sociale medianetwerken 
 • instellingen voor juridische doeleinden
 • instellingen voor verkoop of overdracht van zaken of activa

 

 

 1. Californische gegevens en rechten op verwijdering 

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u op grond van de CCPA bepaalde verzoeken indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder biedt de CCPA u de mogelijkheid ons te verzoeken om:

 • u te informeren over de categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen of openbaarmaken; de categorieën bronnen voor dergelijke gegevens, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, en de categorieën derden met wie wij persoonsgegevens delen en aan wie wij deze openbaarmaken; 
 • u toegang te verlenen tot bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren en/of deze te kopiëren;
 • bepaalde persoonsgegevens die we over u bewaren, te verwijderen; en
 • u gegevens te verstrekken over de financiële stimulansen die wij u, indien van toepassing, aanbieden.

Houd er rekening mee dat onder de Californische wetgeving bepaalde gegevens kunnen worden uitgesloten van dergelijke verzoeken.  We hebben bepaalde gegevens bijvoorbeeld nodig om de Diensten aan u te leveren.  

Verificatie: We zullen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we op een verzoek reageren, wat, afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens die u opvraagt en het type verzoek dat u doet, minimaal kan betekenen dat we uw naam, e-mailadres en fysieke adres verifiëren.   

U mag ook een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om bepaalde verzoeken namens u in te dienen.  Teneinde een gevolmachtigde vertegenwoordiger te kunnen verifiëren, die u de gevolmachtigde vertegenwoordiger voorzien van ondertekende, schriftelijke toestemming om dergelijke verzoeken of een volmacht in te dienen.  We kunnen ook contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren voordat we het verzoek van de gevolmachtigde vertegenwoordiger verwerken. 

Als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten op grond van de Californische wetgeving, of als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek indienen via het volgende intakeformulier: 

Verzoeken om informatie en verwijdering in Californië

Als u wilt, kunt u uw verzoek ook indienen door contact met ons op te nemen op het volgende gratis telefoonnummer: +1-866-324-3637.

 1. Kennisgeving van het recht op afmelden van de verkoop van persoonsgegevens

Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor de ‘verkoop’ van hun persoonsgegevens.  Onder de CCPA wordt ‘verkoop’ ruim gedefinieerd als het delen van persoonsgegevens met derden die niet als onze dienstverleners optreden en die anderszins niet beperkt zijn tot het gebruik van gegevens alleen namens ons, of op grond van een toepasselijke CCPA-uitzondering.  

In sommige gevallen kunnen wij bepaalde gegevens van u met derden delen om u aanbiedingen, promoties en kansen te bieden die interessant voor u kunnen zijn, wat als een ‘verkoop’ onder de CCPA kan worden aangemerkt.  Onder de CCPA kan ‘verkoop’ ook inhouden dat derden bepaalde gegevens kunnen ‘verzamelen’, zoals IP-adres, en/of surfgedrag, via cookies en soortgelijke technologieën, om gerichte reclame op de Diensten of andere diensten te leveren.  Reclame, inclusief gerichte reclame, stelt ons in staat u bepaalde inhoud gratis te verstrekken en om u relevante aanbiedingen aan te bieden.  

Als u zich wilt afmelden voor ons gebruik van uw gegevens voor dergelijke doeleinden die als een ‘verkoop’ worden aangemerkt op grond van de Californische wetgeving, kunt u dit doen zoals beschreven op de volgende pagina:  Verkoop mijn persoonsgegevens niet.  Houd er rekening mee dat we niet bewust de persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar verkopen zonder de wettelijk vereiste toestemming.

De CCPA biedt u verder het recht om niet te worden gediscrimineerd (zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving) voor het uitoefenen van uw afmeldingsrechten voor toegang, verwijdering of verkoop.  

 1. Californische ‘Shine the Light’-openbaarmaking

Als een bedrijf ‘persoonsgegevens’ (zoals gedefinieerd in de Californische ‘Shine the Light’-wetgeving, Burgerlijk Wetboek § 1798.83) deelt met derden voor hun direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld om aanbiedingen en gegevens te versturen die interessant voor u zouden kunnen zijn), vereist de Californische wetgeving dat er ofwel een mechanisme wordt geboden waarmee consumenten meer informatie kunnen verkrijgen over het delen van deze gegevens gedurende het voorafgaande kalenderjaar, ofwel dat er een mechanisme wordt geboden waarmee consumenten zich kunnen afmelden voor het delen van gegevens.  Zoals hierboven besproken, bieden we de mogelijkheid om u af te melden voor dit delen.  Als u een inwoner van Californië bent en u zich wilt afmelden voor het delen op grond van deze wet, gebruik dan de bovenstaande link ‘Verkoop mijn persoonsgegevens niet’.