Donere

VI STÅR SAMMEN MOT RASISME OG VOLD.

Vi står sammen mot rasisme og vold.

Sammen kjemper vi for et rettferdig samfunn. Discovery har alltid stått for likhet, inkludering og respekt. Discovery er stolt samarbeidspartner med Redd Barna og andre organisasjoner som jobber for likeverd og selvstendighet. Vår partner Redd Barna når ut til millioner av barn hvert år. De jobber mot rasisme og vold og for at barn skal få mulighet til skolegang og undervisning. Redd Barna jobber for å sikre barns fremtid.

Donér nå og gi barna en trygg fremtid.

GI I DAG