Przekaż datek

DISCOVERYRISE.ORG — POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2020 r.

 

Jesteśmy Discovery Communications, LLC, spółką zarejestrowaną w Maryland w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą pod adresem 8403 Colesville Road, Silver Spring MD 20910, USA. Zarządzamy witryną internetową DISCOVERYRISE.ORG („DISCOVERYRISE.ORG”) („Witryna”). Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje od użytkownika i jego dotyczące, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę internetową lub aplikację, tworzy konto lub w inny sposób wchodzi z nami w interakcję. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób my i nasi dostawcy usług korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, a także omawia przysługujące użytkownikowi wybory dotyczące takich plików i technologii. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia, które nie zostaną przez niego wyłączone. 

WYJAŚNIENIE TECHNOLOGII PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA WYKORZYSTYWANYCH W WITRYNIE

Podobnie jak wiele innych firm korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia związane z naszą Witryną. Poniżej znajdują się przykłady rodzajów technologii śledzenia, które możemy wykorzystywać, w zależności od sposobu uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Witryny i interakcji z nią.

Pliki cookie

„Pliki cookie” to niewielkie pliki tekstowe pochodzące z witryny internetowej, które są przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie zazwyczaj zawierają informacje związane z przeglądarką internetową użytkownika, takie jak preferencje witryny internetowej, dane logowania lub identyfikator użytkownika. Informacje te umożliwiają usługom online rozpoznawanie użytkownika w trakcie jego interakcji z Witryną lub przy ponownym jej odwiedzaniu.

Inne technologie śledzenia

Podobnie jak inne serwisy internetowe i aplikacje mobilne, wykorzystujemy zarówno pliki cookie, jak i inne technologie, takie jak znaczniki nawigacyjne web beacon/GIF, piksele, tagi stron, wbudowane skrypty i inne technologie śledzenia. Technologie te składają się z małych przezroczystych plików graficznych lub innego kodu sieciowego, który zapisuje sposób interakcji użytkownika z Witryną. Często są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie przeglądarki internetowej lub innymi identyfikatorami powiązanymi z urządzeniem użytkownika. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis niektórych z takich technologii śledzenia, które wykorzystujemy w Witrynie:

  • Piksele to małe obrazy na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Piksele gromadzą informacje o przeglądarce lub urządzeniu i mogą tworzyć pliki cookie.
  • Przechowywanie lokalne umożliwia przechowywanie danych lokalnie w przeglądarce lub urządzeniu i obejmuje pamięć lokalną w języku HTML5 i pamięć podręczną przeglądarki.
  • SDK to bloki kodu dostarczane przez naszych partnerów, które mogą być instalowane w naszych aplikacjach mobilnych. SDK pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych i gromadzą pewne informacje dotyczące urządzenia i sieci, z których korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do aplikacji. SDK mogą gromadzić identyfikatory powiązane z urządzeniem użytkownika lub naszymi aplikacjami.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA 

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług, możemy z różnych powodów korzystać z plików cookie i technologii śledzenia, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Witryną, jak opisano szczegółowo poniżej.

Bezwzględnie konieczne

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia do zarządzania systemem, monitorowania ruchu i zapobiegania oszustwom, poprawy bezpieczeństwa Witryny oraz zapewnienia podstawowych funkcjonalności Witryny, takich jak tworzenie konta i logowanie do konta oraz korzystanie z podstawowych funkcji Witryny. 

Funkcjonalne

 

Korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia, aby uzyskać informacje, czy dany użytkownik wcześniej odwiedzał Witrynę i aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Witryny, w tym zapamiętywać preferencje i ustawienia.

Analityczne i związane z wydajnością

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu oceny działania Witryny, zliczania użytkowników odwiedzających Witrynę oraz monitorowania sposobu poruszania się użytkowników po Witrynie i korzystania z niej w celu poprawy wydajności Witryny oraz treści oferowanych w Witrynie.

Personalizujące

Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu dostarczania spersonalizowanych treści i marketingu ukierunkowanego (marketing DISCOVERYRISE.ORG) w zależności od sposobu interakcji użytkownika z naszą Witryną.

Ukierunkowane

Możemy wykorzystywać pliki cookie w celu rejestrowania korzystania z naszej Witryny przez użytkownika, odwiedzanych stron oraz łączy, z których użytkownik skorzystał. Wykorzystamy te informacje po to, by sprawić, że nasza Witryna oraz wyświetlane w niej reklamy będą lepiej dopasowane do zainteresowań użytkownika. Możemy również udostępniać te informacje w tym celu osobom trzecim.


 PRZYKŁADY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA WYKORZYSTYWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje plików cookie wykorzystywanych w witrynie DISCOVERYRISE.ORG:

Nazwy plików cookie

Dostawca

Cel stosowania plików cookie

Przykładowe pliki cookie:

AMCVS_BC501253513148ED0A490D45%40AdobeOrg

Adobe Experience Cloud

Pliki cookie od tego dostawcy rozróżniają żądania różnych przeglądarek i przechowują przydatne informacje, które aplikacja może wykorzystać później. Mogą one również zostać wykorzystane do powiązania informacji dotyczących przeglądania z rejestrami klientów.

W szczególności, Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie do anonimowego definiowania nowych użytkowników, przeprowadzania analiz danych sekwencji kliknięć oraz śledzenia danych historycznych dotyczących aktywności w witrynie.

Przykładowe pliki cookie:

__stripe_mid

__stripe_sid

_fbp

_ga

_gat_UA-45881911-5

_gcl_au

_gid

_hjIncludedInSample

_hjid

_pledgeling_session

_pledgeling_session_dev3

first_session

AHWqTUm02w2wppHR3FBoyMW1QE7F7W_2oPuhaRDbxafjoFltpqDWa7jNjyd4G7W4

__stripe_sid

_gat_UA-45881911-5

_ga

__stripe_mid

_gid

_fbp

_pledgeling_session

 

Pledgeling Technologies, Inc.

Pliki cookie od tego dostawcy są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji na temat urządzenia użytkownika, w tym typu przeglądarki, systemu operacyjnego, żądanych stron witryny i klikniętych przycisków, łącz, które kliknięto, aby dotrzeć do witryny, stron wyjściowych, pobranych plików, nazwy domeny, dostawcy usług internetowych, znaczników daty/czasu oraz danych sekwencji kliknięć.

 

Jak długo są przechowywane pliki cookie?

Nasza Witryna internetowa wykorzystuje kilka rodzajów plików cookie, w tym:

  • Sesyjne pliki cookie: sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki użytkownika, w czasie, gdy odwiedza on stronę internetową i są automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia przez niego danej strony internetowej.
  • Trwałe pliki cookie: w odróżnieniu od sesyjnych plików cookie, trwałe pliki cookie aktywują się każdorazowo, gdy użytkownik powraca na tę samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki użytkownika do czasu ich wygaśnięcia (zazwyczaj po 12 miesiącach).
  • Pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa: pliki cookie służące do zapewniania bezpieczeństwa to rodzaj plików cookie przesyłanych za pomocą szyfrowanego połączenia HTTP. W trakcie tworzenia pliku cookie atrybut Bezpieczeństwa nakazuje przeglądarce odesłanie tego pliku do aplikacji wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia.
  • Pliki cookie podmiotów zewnętrznych: plik cookie podmiotu zewnętrznego to plik umieszczany na dysku twardym użytkownika przez stronę internetową z domeny innej niż ta, która jest przez niego odwiedzana (np. gdy strona internetowa zawiera treści pochodzące z domeny podmiotu zewnętrznego – takie jak reklamy). Pliki cookie podmiotów zewnętrznych są umieszczane na urządzeniu po to, by strony internetowe mogły zapamiętywać pewne informacje o użytkowniku na przyszłość. Tego rodzaju pliki cookie są tworzone przez podmioty zewnętrzne i nie mamy kontroli nad sposobem ich tworzenia. 
  • Pliki cookie typu SameSite: pliki cookie typu SameSite umożliwiają serwerom postawienie wymogu, by przesyłany plik cookie nie mógł zawierać zapytań krzyżowych (CSR), co gwarantuje pewną ochronę przed atakami z użyciem zapytań krzyżowych (atakami CSRF). Pliki cookie typu SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

WYBÓR UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Użytkownik może kontrolować sposób tworzenia plików cookie na swoim urządzeniu, korzystając z ustawień przeglądarki, a w niektórych przypadkach korzystając z ustawień na urządzeniu mobilnym.

Jeżeli użytkownik nie zablokuje możliwości umieszczania w jego przeglądarce plików cookie ani nie wyłączy ich w sposób opisany w tej części, będzie to oznaczać jego wyraźną zgodę na tworzenie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie przez nas i przez podmioty zewnętrzne określone powyżej, zgodnie z postanowieniami ich polityk prywatności.

Ustawienia przeglądarki

Zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej, użytkownik może zezwolić na umieszczanie w niej plików cookie przez witryny internetowe, zablokować taką możliwość lub wyłączyć te pliki. Jeżeli użytkownik wyłączy plik cookie, który jest już zainstalowany na jego urządzeniu lub w przeglądarce, plik ten stanie się nieaktywny, ale nie zniknie z urządzenia lub przeglądarki do momentu, gdy nie upłynie czas jego przechowywania. Prosimy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części Witryny, a także negatywnie wpłynąć na działanie i wydajność Witryny oraz stopień dopasowania prezentowanych w niej treści.

Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wydawcy przeglądarki. W przypadku korzystania z innych urządzeń użytkownik powinien dostosować ustawienia ich przeglądarek do jego preferencji.

Logowanie za pomocą mediów społecznościowych

Postanowienia polityk prywatności portali społecznościowych powinny dać użytkownikowi możliwość dokonywania wyborów dotyczących plików cookie – zazwyczaj dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu jego konta użytkownika w każdym z tego typu portali.

Ustawienia urządzenia mobilnego

Urządzenie mobilne użytkownika może posiadać ustawienia, które umożliwiają nieprzekazywanie informacji o korzystaniu z reklam mobilnych używanych w celach reklamowych opartych na zainteresowaniach. Na urządzeniu iOS ustawienie to nosi nazwę „Ogranicz śledzenie reklam”, a na urządzeniu z systemem Android: „Rezygnacja z reklam” lub „Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach”.

Więcej o plikach cookie

Więcej informacji na temat tego, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione i jak zarządzać takimi plikami można uzyskać na stronie https://www.allaboutcookies.org oraz https://www.ghostery.com/.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie należy kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@discovery.com.

Możemy okresowo zmieniać i aktualizować naszą listę plików cookie (lub podobnych technologii). Najbardziej aktualna wersja będzie publikowana w Witrynie internetowej. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach.