Przekaż datek

STAJEMY RAZEM W SOLIDARNOŚCI PRZECIWKO RASOWI I PRZEMOCY

Razem wznosimy się w walce o sprawiedliwe i sprawiedliwe społeczeństwo. Odkrycie zawsze oznaczało równe traktowanie, włączenie i wzajemny szacunek dla wszystkich.

Discovery z dumą wspiera organizacje takie jak Save the Children i inne walczące o zmniejszenie nierówności i wspieranie upodmiotowienia. Nasi partnerzy w Save the Children co roku docierają do setek milionów dzieci, promując równość rasową i zapewniając dzieciom dostęp do nauki i zasobów, których potrzebują, aby odnieść sukces w szkole i życiu, wzmacniając życie przyszłych pokoleń.

Przekaż darowiznę na lepszą przyszłość.

Przekaż datek teraz