Ge en gåva

DISCOVERYRISE.ORG – INTEGRITETSPOLICY
 Senast uppdaterad: 
24 januari 2020

Denna sekretesspolicy förklarar hur Discovery Communications, LLC och/eller dess dotter- och partnerbolag (”vi,” ”oss,” ”vår” eller ”Discovery”) samlar in, använder och lämnar ut information om dig (”användare” eller ”dig”) via våra sociala webbplatser för Discovery-kampanjen (sammantaget ”webbplatsen” eller ”webbplatserna”) eller när du på annat sätt interagerar med oss i samband med kampanjer. Läs denna integritetspolicy noggrant.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet för ”Senast uppdaterad” i denna integritetspolicy. I vissa fall kan vi ge dig ytterligare information om detta (t.ex. lägga till ett meddelande på vår startsida eller skicka ett meddelande till dig). Vi uppmanar dig att granska integritetspolicyn varje gång du besöker webbplatsen eller på annat sätt interagerar med oss för att hålla dig informerad om våra informationspraxisar och de val som finns tillgängliga för dig.  

1.              Vem kan använda webbplatsen?

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år kommer vi att radera dem. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år, kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

2.              Uppgiftsinsamling.

·      Uppgifter som du tillhandahåller oss:

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, kampanjevenemang eller volontärevenemang, begär ytterligare information om kampanjen eller donerar till kampanjen, kan vi be dig att uppge viss information såsom ditt namn, telefonnummer, postnummer och din e-postadress. Vi samlar också in uppgifter när du begär kundsupport eller på annat sätt kommunicerar med oss och andra eventuella uppgifter som du väljer att lämna ut till oss oss. När du använder vår SMS-tjänst ”SMS för donationer” kan det också finnas ytterligare information som vi får in från dig inklusive ditt mobilnummer, ditt mobilleverantörs namn och datum, tid och innehåll i dina SMS-meddelanden. Vi använder en tredjepartsleverantör för att behandla alla donationer som görs via webbplatsen eller via vår SMS-tjänst ”SMS för donationer”. Du kan behöva ange betalningsinformation för att vår tredjepartsleverantör ska kunna behandla din donation via webbplatsen. Denna tredje part kan dela uppgifter om dig med oss så att vi kan kontakta dig och tillhandahålla de tjänster du begär från oss. Alla uppgifter som samlas in om dig via vår externa tredjepartsleverantör är föremål för den tredje partens integritetspolicy och datasäkerhetspraxisar. 

·      Uppgifter om din webbplatsanvändning:

Automatiskt insamlade uppgifter

När du besöker eller använder webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig, bland annat:

o   Logguppgifter:  Vi samlar in information om din användning av webbplatsen, såsom vilken typ av webbläsare du använder, appversion, åtkomsttider, besökta sidor, din IP-adress och vilken sida du besökte innan du navigerade till webbplatsen.

o   Uppgifter insamlade av cookies och andra spårningstekniker:  Vi använder olika tekniker för att samla in information, inklusive cookies och web beacons. Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk eller i enhetsminnet som hjälper oss att förbättra webbplatsen och din upplevelse, se vilka områden och funktioner på webbplatsen som är populära och räkna antal besök. Web beacons är elektroniska bilder som kan användas på webbplatsen eller i e-postmeddelanden som kan hjälpa till att leverera cookies, räkna besök och förstå användnings- och kampanjeffektivitet. För mer information om cookies och hur du avaktiverar dem, se ”Dina val” nedan.

·      Uppgifter från andra källor:

Vi kan inhämta uppgifter från andra källor och kombinera dem med de uppgifter som beskrivs ovan. Vi kan till exempel samla in uppgifter om dig från tredje parter och offentligt tillgängliga källor.

3.              Användning av uppgifter.

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla, underhålla och förbättra webbplatsen, marknadsföra våra produkter, tjänster och program, leverera de tjänster du beställer och anpassa din upplevelse hos oss, behandla ditt nyhetsbrev och kommunicera med dig om dessa och andra ämnen. Vi kan också använda de uppgifter vi samlar in för att:

·      Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, supportmeddelanden och administrativa meddelanden och för att svara på dina kommentarer, frågor och kundserviceförfrågningar eller för att informera dig om väsentliga ändringar av denna integritetspolicy

·      Kommunicera med dig om tjänster, erbjudanden, evenemang, volontärmöjligheter och evenemang som tillhandahålls av Discovery och andra, och ge nyheter och information som vi tror kommer att vara av intresse för dig

·      Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med webbplatsen

·      Upptäcka, undersöka och förhindra bedrägliga transaktioner och andra olagliga aktiviteter och skydda Discoverys och andras rättigheter och egendom

·      Anpassa och förbättra webbplatsen och tillhandahålla innehåll eller funktioner som matchar användarprofiler eller intressen, och

·      Utföra andra syften som beskrivs för dig när uppgifterna samlades in.

4.              Uppgiftsdelning.

Vi kan dela uppgifter om dig enligt följande eller på annat sätt som beskrivs i denna integritetspolicy:

·      Med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till sådana uppgifter för att utföra arbete å våra vägnar, t.ex. tredje parter med vilka vi kan dela dina uppgifter för att spåra och analysera icke-identifierande aggregerad användning och statistisk information från våra besökare 

·      Med våra tredje parts betalleverantörer så att de kan behandla donationer eller med de ideella organisationer vi samarbetar med som en del av våra kampanjer

·      Som svar på en uppgiftsbegäran om vi anser att utlämnande sker i enlighet med eller krävs av någon tillämplig lag eller juridisk process, inklusive lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav

·      Skydda Discoverys och andras rättigheter, egendom och säkerhet

·      I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av ett annat företag

·      Mellan och bland Discovery och våra nuvarande och framtida moderbolag, dotterbolag, partnerbolag och andra företag under gemensam kontroll och ägarskap, samt

·      Med ditt samtycke eller efter dina instruktioner.

Vi kan också dela sammanställda eller avidentifierade uppgifter som inte rimligen kan användas för att identifiera dig. Vi kan till exempel dela en krypterad version av din e-postadress för att underlätta anpassade annonskampanjer på andra plattformar.

5.              Reklam- och analystjänster som tillhandahålls av andra.

Vi kan tillåta andra att tillhandahålla analystjänster och annonser å våra vägnar på internet och i applikationer. Dessa enheter kan använda cookies, web beacons, enhetsidentifierare och annan teknik för att samla in information om din användning av webbplatsen och andra webbplatser och applikationer, inklusive din IP-adress, webbläsare, mobilnätverksinformation, besökta sidor, tid som tillbringas på sidor eller i appar, klickade länkar och konverteringsinformation. Dessa uppgifter kan användas av Discovery och andra för att bland annat analysera och spåra data, fastställa populariteten för visst innehåll, leverera reklam och innehåll som är inriktat på dina intressen på webbplatsen och andra webbplatser och bättre förstå din onlineaktivitet. För mer information om intressebaserade annonser, eller för att välja bort att din webbsökningsinformation används för beteendebaserad reklam, besök www.aboutads.info/choices.

Enligt beskrivningen ovan använder vi Google Analytics för att förse oss med analystjänster för att utvärdera användningen av webbplatsen. Om du vill veta mer om Googles integritetspraxisar kan du läsa Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/. Du kan även ladda ner tilläggsprogrammet Google Analytics Opt-out för att förhindra att datan används av Google Analytics på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.              Dina val.

·      Cookies. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du vill kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort eller avvisa cookies från webbläsaren. Observera att om du väljer att ta bort eller avvisa cookies kan detta påverka webbplatsens tillgänglighet och funktion.

·      Reklamutskick. Du kan välja bort att få e-postmeddelanden eller textmeddelanden från Discovery genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden eller SMS-meddelanden. Om du väljer bort e-postreklam kan vi fortfarande skicka dig icke-kampanjbaserad e-post, t.ex. om ditt konto eller våra pågående affärsrelationer.

·      Spåra inte. Discovery känner för närvarande inte igen Spåra inte-förfrågningar från webbläsare. Du kan dock inaktivera viss spårning (t.ex. genom att inaktivera cookies) och du även välja bort riktad annonsering genom att följa instruktionerna i ”Reklam och analysservice som tillhandahålls av andra” ovan.

7.              Ytterligare sekretessinformation för bosatta i Kalifornien.

Om du är bosatt i Kalifornien kräver lagstiftningen i Kalifornien att vi tillhandahåller dig ytterligare information om de ”personuppgifter” (enligt definitionen i California Consumer Privacy Act (”CCPA”)) som vi samlar in från och om dig och dina rättigheter avseende dina personuppgifter.  Du hittar denna ytterligare information i vårt integritetsmeddelande för Kalifornien. 

8.              Ytterligare sekretessinformation för personer bosatta inom Europeiska Unionen ("EU").

 • Om du är baserad i EU kräver EU-lagstiftningen att vi tillhandahåller ytterligare information om dina personuppgifter och dina rättigheter enligt följande: Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Discovery Communications, LLC, registrerade i Maryland i USA, med registrerat säte på 8403 Colesville Road, Silver Spring MD 20910 i USA.
 • Dataskyddsombud.  Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post på DPO@discovery.com.
 • Dina personuppgifter.  Ditt namn, din e-post och betalningsinformation kommer att samlas in av vår partner för donationer. Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter eftersom det krävs för våra legitima intressen för att acceptera din donation och för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 • Samtycke.  Vi lagrar och använder även dina personuppgifter för att skicka vidare utskick som du har gett ditt samtycke till att när du gör din donation. Om du ändrar dig kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst, enligt vad som anges i ett utskick eller på annat sätt genom att kontakta vårt dataskyddsombud.
 • Överföringar utanför EES.  Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) för ovanstående ändamål. Om vi gör detta kommer vi att: 
  1. inkludera de standardavtalsklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen i våra kontrakt med mottagarna eller 
  2. se till att det land där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts vara ”adekvat” av EU-kommissionen enligt GDPR eller
  3. där så är lämpligt, se till att mottagaren är en del av Privacy Shield. 

Du kan läsa mer om reglerna för dataöverföringar här (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

 • Lagring av data Vi kommer att behålla information (inklusive personuppgifter) så länge som vi behöver använda den av de skäl som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer också att behålla eventuella personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal.
 • Dina rättigheter.  Du har rätt att begära att vi: (a) ger dig tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, (b) uppdaterar eventuella av dina personuppgifter som är föråldrade eller felaktiga, (c) raderar alla personuppgifter som vi har om dig, (d) begränsar det sätt som vi behandlar dina personuppgifter på, (e) förhindrar behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, tillhandahåller dina personuppgifter till en tredjeparts tjänsteleverantör, (f) tillhandahåller en kopia av alla personuppgifter vi har om dig, samt (g) beakta eventuella giltiga invändningar som du har om vår användning av dina personuppgifter. Vi kommer att svara inom rimlig tid och meddela dig om några uppgifter inte omfattas av denna rättighet. Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi svarar på någon begäran du gör.
 • Klagomål.  Om du anser att dina rättigheter har kränkts eller att vi inte har följt dataskyddslagarna kan du framföra klagomål till vår respektive tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor eller söka upprättelse genom lokala domstolar. Den relevanta tillsynsmyndigheten beror på var du befinner dig.

9.              Ytterligare sekretessinformation för bosatta i Australien.

I Australien kan du lämna in klagomål till Office of the Australian Information Commissioner.

10.              Ytterligare sekretessinformation för bosatta i Indien.

Om du har klagomål på tjänsterna eller våra databehandlingsrutiner, kontakta vår klagomålsansvarige på: hello@discovery.com.

Kontakta oss:

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra integritetspraxisar kan du kontakta oss enligt följande:

Discovery Communications, LLC
8403 Colesville Road
Silver Spring, MD 20910
Telefon: (240) 662-2000 (juridiska avdelningen)
 E-post: privacy_policy@discovery.com
 

Integritetsmeddelande för Kalifornien

Detta integritetsmeddelande för invånare i Kalifornien kompletterar discoveryrise.orgs integritetspolicy. Detta meddelande gäller webbplatsbesökare, appanvändare och kunder i Kalifornien. Detta meddelande ger boende i Kalifornien den ytterligare information om vår insamling och användning av information som krävs enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”), och ger även boende i Kalifornien specifika integritetsrättigheter. Endast för detta integritetsmeddelande: I Kalifornien avser ”vi” och ”vår” vara Discovery. Du hittar ytterligare information om hur Discovery Communications, LLC samlar in och använder personuppgifter om personer bosatta i Kalifornien i Discovery Californias integritetsmeddelande.

 1. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

I följande tabell finns information om vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in, i vilka syften vi använder uppgifterna, uppgiftskällan och de kategorier av tredje parter som vi lämnar ut uppgifterna till i affärssyften.  

 

Uppgifter som du tillhandahåller oss:

Kategorier av insamlade uppgifter

Användningssyfte


 (Se ”Hur vi använder uppgifterna vi samlar in” i vårt integritets­meddelande för ytterligare information)

Källor till personuppgifter

Kategorier av tredje parter som vi lämnar ut informationen till 

 

(Se ”När vi delar uppgifter” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Kontaktinformation 

 

såsom e-postadress, namn, telefonnummer och fakturerings­information

 

 

 

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice 
 • Anpassa din upplevelse 
 • Våra marknadsförings- och reklamsyften
 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner 
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Du
 • Databaser för offentliga register
 • Händelser
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Nätverk för sociala medier 
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

Finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter 

såsom kredit- eller betalkortsnummer, verifikationsnummer och utgångsdatum för att behandla betalningar och uppgifter om dina transaktioner och inköp hos oss

 

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice 
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Du
 • Externa betalningsbehandlare som samlar in dessa uppgifter å våra vägnar och som också har ett oberoende förhållande till dig
 • Tredjepartspartner eller partner med samvarumärkta varumärken 
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Tredje parter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

Användargenererat innehåll

som svar på frågeformulär om dina sociala intressen

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice 
 • Anpassa din upplevelse 
 • Vår marknadsföring och marknadsföring- och reklam från tredje part

 

 • Du
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

Kontaktuppgifter om andra (inklusive personliga identifierare) 

 

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Kommunicera med dig och ge dig kundservice 
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Du
 • Andra användare (om du är mottagare av ett utskick) 
 • Våra dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Andra personer, tjänster och partner på din begäran
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

 

Uppgifter som vi samlar in automatiskt från dig och/eller din enhet:

Kategorier av insamlade uppgifter

Användningssyfte


 (Se ”Hur vi använder uppgifterna vi samlar in” i vårt integritets­meddelande för ytterligare information)

Källor till personuppgifter

Kategorier av tredje parter som vi lämnar ut informationen till 

 

(Se ”När vi delar uppgifter” i vårt integritetsmeddelande för ytterligare information)

Enhetsinformation och identifierare 

såsom IP-adress, webbläsartyp och språk, operativsystem, plattformstyp. enhetstyp, programvara och maskin­varuattribut, samt unika enhets-, annonserings- och appidentifierare

 

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Anpassa din upplevelse 
 • Förbättra tjänsterna 
 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner 
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Du (genom din enhet)
 • Analysleverantörer
 • Cookies och spårningstekniker

 

 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Nätverk för sociala medier 
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

Data om internetnätverk och enhetsaktivitet 

såsom information om filer du laddar ner, domännamn, landningssidor, surfaktivitet, innehåll eller annonser som visas och klickats, datum och tider för åtkomst, sidor som visas, formulär du har fyllt i eller delvis komplett, söktermer, uppladdningar eller nedladdningar, den webbadress som hänvisade dig till våra tjänster, de webbplatser du besöker efter denna webbplats, de webbplatser du besöker efter den här webbplatsen, samt andra webbanvändningsaktiviteter, åtkomsttider, felloggar och annan liknande information.

Se Meddelande om spårningstekniker för mer information om hur vi samlar in och använder denna information.

 • Tillhandahålla tjänsterna 
 • Anpassa din upplevelse 
 • Förbättra tjänsterna 
 • Feldetektering och -rapportering
 • Granska konsumentinteraktioner
 • Säkerhet, bedrägeri och regelefterlevnad
 • Du (genom din enhet)
 • Analysleverantörer
 • Cookies och spårningstekniker
 • Våra dotterbolag

 

 • Tjänsteleverantörer
 • Våra dotterbolag
 • Nätverk för sociala medier 
 • Enheter för juridiska ändamål
 • Enheter för försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar

 

 

 1. Information och raderingsrättigheter i Kalifornien 

Om du är bosatt i Kalifornien låter CCPA dig göra vissa förfrågningar om dina personuppgifter. CCPA låter dig specifikt begära att vi:

 • Informerar dig om vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in eller avslöjar om dig, kategorier av källor till sådana uppgifter, affärs- eller kommersiellt syfte för att samla in dina personuppgifter och kategorierna av tredje parter till vilka vi delar/lämnar ut personuppgifter 
 • Tillhandahåller tillgång till/och eller en kopia av vissa personuppgifter vi har om dig
 • Raderar vissa personuppgifter som vi har om dig, samt
 • Tillhandahåller dig information om de ekonomiska incitament som vi erbjuder dig, om några.

Observera att vissa uppgifter enligt kalifornisk lag kanske inte omfattas av sådana begäranden.  Vi behöver till exempel vissa uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig.   

Verifiering: Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi svarar på en begäran, vilket som minst kan inkludera, beroende på känsligheten på den information du begär och vilken typ av begäran du gör, att verifiera ditt namn, din e-postadress och din fysiska adress.  

Du får också utse en auktoriserad agent för att skicka in vissa förfrågningar å dina vägnar.  För att ett auktoriserat ombud ska kunna verifieras måste du förse det auktoriserade ombudet med ett undertecknat, skriftligt tillstånd för att göra en sådan begäran eller fullmakt.  Vi kan också följa upp med dig för att bekräfta din identitet innan vi behandlar det auktoriserade ombudets begäran. 

Om du vill ha ytterligare information om dina lagliga rättigheter enligt kalifornisk lag eller vill utöva någon av dem, skicka in din begäran med hjälp av följande intagsformulär: 

Informations- och raderingsbegäranden för Kalifornien

Om du vill kan du kontakta oss på följande avgiftsfria telefonnummer för att göra din begäran: +1-866-324-3637.

 1. Meddelande om rätten att avstå från försäljning av personuppgifter

Personer bosatta i Kalifornien kan välja bort användning av personuppgifter i ”rea-kampanjer”.  Enligt CCPA definieras ”försäljning” i stort sett för att betyda delning av personlig information med tredje parter som inte agerar som våra tjänsteleverantörer eller som på annat sätt inte är begränsade från att använda data å våra vägnar eller i enlighet med ett tillämpligt CCPA-undantag.  

Under vissa omständigheter kan vi dela vissa av dina uppgifter med tredje parter för att låta dig ta del av erbjudanden, kampanjer och möjligheter som kan vara av intresse för dig, vilket kan anses vara en ”rea-kampanj” enligt CCPA.   Enligt CCPA kan ”rea-kampanj” även inkludera att tillåta tredje parter att ”samla in” vissa uppgifter, såsom IP-adress och/eller surfbeteende, genom cookies och liknande tekniker, för att leverera riktad annonsering om tjänsterna eller andra tjänster.  Reklam, inklusive riktad reklam, gör det möjligt för oss att tillhandahålla visst innehåll gratis och ger oss möjlighet att erbjuda dig relevanta erbjudanden.  

Om du vill välja bort vår användning av din information för sådana ändamål som anses vara en ”rea-kampanj” enligt kalifornisk lag kan du göra det på det sätt som anges på följande sida:  Sälj inte mina personuppgifter.  Observera att vi inte medvetet säljer personuppgifter om minderåriga under 16 år utan det tillstånd som krävs enligt lag.

CCPA ger dig vidare rätten att inte bli diskriminerad (enligt vad som föreskrivs i tillämplig lag) för att du utövar dina rättigheter för åtkomst, radering eller försäljning.  

 1. Kaliforniens ”Shine the Light”-utlämnande

Om ett företag delar ”personuppgifter” (enligt Kaliforniens ”Shine the Light”-lag, Civil Code § 1798.83) med tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften (t.ex. för att skicka erbjudanden och information som kan vara av intresse för dig), kräver kalifornisk lag att vi antingen tillhandahåller en mekanism genom vilken konsumenter kan få mer information om sådan delning under det föregående kalenderåret, eller tillhandahåller en mekanism genom vilken konsumenter kan välja bort sådan delning.  Som diskuterades ovan ger vi dig ett bortvalsalternativ för denna delning.  Om du är bosatt i Kalifornien och vill välja bort delning enligt denna lag, använd länken ”Sälj inte mina personuppgifter” ovan.