Ge en gåva

Låt inte skolbarn hamna på efterkälken

Coronavirus, ekonomisk instabilitet och krig har förbjudit över en miljard barn runt om i världen att gå i skolan. Brist på utbildningsmöjligheter påverkar barndomens utveckling och gör barn sårbara för hunger, våld och andra faror. Discovery stöder Rädda Barnens ansträngningar över hela världen för att se till att barn har möjlighet och utbildningsresurser att lära sig i en säker och skyddad miljö.

Ge en gåva nu

Ge en gåva till Rädda Barnens arbete för att stötta barn och unga i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Genom att använda formuläret nedan stöttar du bland annat Rädda Barnens arbete för att minska diskriminering och att öka barns inflytande i socioekonomiskt utsatta områden.